Pham Ngoc Thach University of Medicine Group Discount December 2018

GDSquare_PHAMNGOCTHACH.png
GDSquare_PHAMNGOCTHACH.png
sale

Pham Ngoc Thach University of Medicine Group Discount December 2018

145.00 365.00

từ $36.00
KẾT THÚC vào ngày 23 tháng 11

Nếu bạn đã có sẵn tài khoản AMBOSS Standard 12 tháng, bạn có thể nâng cấp thành 12 tháng Plus chỉ với $145

Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được một mã truy cập AMBOSS vào địa chỉ email. Mã truy cập của bạn sẽ nằm trên hoá đơn AMBOSS trong mục “Item”. Mã này sẽ có dạng AMBOSS-XXXX-XXXX-XXXX.

Nếu bạn đã có sẵn tài khoản AMBOSS, bạn có thể kích hoạt mã này ngay bây giờ, và quyền truy cập kéo dài một năm của bạn sẽ được cộng dồn vào thời gian kết thúc quyền truy cập hiện tại của bạn.

Bạn có câu hỏi? Hãy liên lạc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại hello@amboss.com

Quantity:
Add To Cart