Pham Ngoc Thach University of Medicine Group Discount November 2018

GDSquare_PHAMNGOCTHACH.png
GDSquare_PHAMNGOCTHACH.png
sale

Pham Ngoc Thach University of Medicine Group Discount November 2018

from 36.00

từ USD $36.00
KẾT THÚC vào ngày 23 tháng 11

Ưu đãi đặc biệt này cho gói AMBOSS Plus và Standard dành cho các sinh viên Y Đa khoa từ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ tồn tại đến ngày 23 tháng 11

AMBOSS Plus: Truy cập không giới hạn vào Thư viện AMBOSS và Ngân hàng Câu hỏi. 12 tháng (Plus) = $182 thông thường $365

AMBOSS Standard: Truy cập không giới hạn vào Thư viện AMBOSS và giới hạn vào Ngân hàng Câu hỏi (tối đa 50 câu hỏi mỗi tháng). 12 tháng (Standard) = $36 thông thường $45

Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được một mã truy cập AMBOSS vào địa chỉ email. Mã truy cập của bạn sẽ nằm trên hoá đơn AMBOSS trong mục “Item”. Mã này sẽ có dạng AMBOSS-XXXX-XXXX-XXXX.

Nếu bạn đã có sẵn tài khoản AMBOSS, bạn có thể kích hoạt mã này ngay bây giờ, và quyền truy cập kéo dài một năm của bạn sẽ được cộng dồn vào thời gian kết thúc quyền truy cập hiện tại của bạn.


Bạn có câu hỏi? Hãy liên lạc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại hello@amboss.com


Access Length:
Quantity:
Add To Cart